Czsami mi się pytacie, bo wysłaliście wiadomość i nie jest ona w "Wysłane".
Już tłumaczę:

Skrzynka - to wiadomości odebrane od nadawcy
Wysłane - to wiadomości ktore zostały wysłane i ODCZYTANE przez odbiorcę
Do Wysłania - to wiadomości które zostały wysłane i NIEODCZYTANE przez obiorcę
Zapisane - to wiadomości które zostaly zapisane tak jak by "zarchowizowane"