1. Postanowienia wstępne
1.1 Każdy użytkownik, który nie zgadza się z poniższym regulaminem nie może korzystać z serwisu Fiat Klub Polska oraz wszystkich jego elementów dostępnym pod adresem http://fiatklubpolska.pl
1.2 Jeśli w regulaminie znajdują się odnośniki (linki) to są poprzedzone znakiem ">>".
1.3 Na portalu Fiat Klub Polska, na którym się aktualnie znajdujesz, obowiązuje poniższy regulamin którego przestrzeganie jest obowiązkowe.
1.4 Rejestracja na forum jest całkowicie bezpłatna oraz dobrowolna.
1.5 Regulamin dotyczy osób zarejestrowanych korzystających z serwisu Fiat Klub Polska, a także osób anonimowych (gości), które nie posiadają konta lecz mimo tego korzystają z forum dyskusyjnego. Korzystanie z forum oznacza automatyczną akceptację regulaminu.
1.6 Od użytkownika serwisu oczekuje się dbania o dobro serwisu i wykorzystywania go wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
1.7 Każdy użytkownik korzystający z serwisu ma prawo do zachowania prywatności swoich danych osobowych i tożsamości, swojej godności osobistej i dobrego imienia oraz swobodnego wyrażania myśli ograniczonego tylko przez punkty niniejszego regulaminu.
1.8 Nad porządkiem na forum czuwają członkowie grupy Moderator, dalej zwanej administracją.

2. Postanowienia ogólne
2.1 Każdy użytkownik korzystający z forum powinien przestrzegać zasad >>netetykiety oraz zasad kultury osobistej.
2.2 Zabrania się tworzenia wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu.
2.3 Tematy lub posty (w tym automatycznie dodawane podpisy) o charakterze wyłącznie reklamowym, dodane bez wcześniejszego porozumienia z Administratorem będą niezwłocznie usuwane.
2.4 Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną dyskusją w temacie należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
2.5 Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Za skutki wynikłe z udostępniania swojego konta osobom trzecim odpowiada jego właściciel w pełnym wymiarze kary.
2.6 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.
2.7 W przypadku gdy Użytkownik zrezygnuje z członkostwa usuwany jest jego profil, natomiast wszystkie pozostawione przez niego materiały wgrane do serwisu pozostają. Jest to związane z integralnością i logiczną ciągłością poszczególnych wątków.
2.8 Rezygnacja z członkostwa i usunięcie konta z serwisu rozumie się przez zamknięcie profilu użytkownika rozumiane jako utracenie przywilejów użytkownika zarejestrowanego. Wszystkie informacje w profilu zostają usunięte, włącznie z adresem e-mail. Wszystkie wgrane do serwisu treści danego Użytkownika, takie jak tematy i posty na forum; wiadomości na blogu; materiały wgrane do działu Download, pozostają. Użytkownik który z zrzeka się prawa do swojego konta traci tym samym możliwość: edycji profilu, edycji swoich pozostawionych wiadomości oraz możliwości ich usuwania.
2.9 W przypadku chęci zamknięcia swojego konta należy wysłać e-mail pod adres kontakt@fiatklubpolska.pl . W treści należy podać odpowiednio: pełną nazwę użytkownika oraz przypisany do konta adres. Wiadomość musi pochodzić z konta e-mail przypisanego do profilu. Zamknięcie profilu użytkownika zostanie wykonane w ciągu 14 dni roboczych liczone od dnia wysłania poprawnie napisanej wiadomości.

3. Zasady wstawiania podpisu
3.1 Ustawienia podpisu lub jego edycja jest dostępna w opcji Profil.
3.2 Podpis może zawierać maksymalnie 2 linijki tekstu o standardowym rozmiarze (nie używamy tagów <size>) oraz w kolorach dostępnych do wyboru przy edycji.
3.3 Puste linijki są traktowane tak samo jak linia tekstu.
3.4 W podpisie można umieścić jeden obrazek, którego maksymalne wymiary to szerokość 400 pikseli, wysokość 50 pikseli, a rozmiar nie może przekroczyć 29kB. Brak obrazka nie upoważnia do większej ilości tekstu.
3.5 Awatar - może być wyświetlany tylko jeden obrazek, jego maksymalne wymiary to szerokość 90 pikseli, wysokość 90 pikseli.
3.6 Zabrania się wstawiania linków do aukcji i ogłoszeń (Allegro , Otomoto) w działach lub tematach nie przeznaczonych do tego. Działy przeznaczone do tego to >>Sprzedam oraz >>Sprzedam samochód oraz tematy omawiające aukcje i oferty takie jak >>Allegro, Tablica.

4. Zakładanie tematów
4.1 Przed założeniem nowego tematu, należy upewnić się czy temat nie został już wcześniej poruszony i czy nie jest już udzielona odpowiedź na dane pytanie.
4.2 Przed założeniem nowego tematu bezwzględnie należy skorzystać z opcji Szukaj (dostępnej na każdej stronie u góry po prawej).
4.3 Jeżeli dany temat już istnieje, a nie ma w nim odpowiedzi na nurtujące nas problemy, to należy zadać pytanie w już istniejącym temacie.
4.4 Jeżeli nie stwierdzimy obecności szukanego tematu wtedy jesteśmy uprawnieni do założenia nowego tematu zgodnego z zasadami działu w którym piszemy.
4.5 W przypadku stwierdzenia przez administrację założenia nowego wątku, poruszającego już istniejący temat zostanie on usunięty lub połączony z już istniejącym tematem. Decyzja pozostaje w gestii administracji.
4.6 Zabrania się zakładania tematów dotyczących sprzedaży lub kupna po za działem Giełda/Sprzedam, Giełda/Sprzedam auto lub Giełda/Kupię. Takie tematy zostaną natychmiast usunięte.

5. Zasady pisowni, edycji i zamieszczanie informacji
5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów odpowiednich działach i wpisywanie w tytule tematu rzeczowej, zwięzłej informacji, o której mowa w treści. Nazwa tematu nie może być ciągłością tekstu wiadomości.
5.2 Ogólne tytuły w stylu "problem...", "pomocy!", itp. są błędne i będą natychmiast usuwane.
5.3 Zabrania się obrażania, wyzywania, bezpodstawnego osądzania oraz wszelkich działań na szkodę innych użytkowników forum, a także umieszczania treści ogólnie uznanych za obraźliwe, niestosowne, pornograficzne. Zabrania się również stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin. Powyższe ograniczenia dotyczą zarówno postów jak i szybkiego komunikatora na stronie głównej tzw. shoutboxa.
5.4 W podpisach, postach i tematach zabrania się używania czcionki czerwonej - zarezerwowana dla członków administracji,
5.5 Zabronione jest usuwanie lub edycja wpisów dokonanych przez administrację. Takie postępowanie skutkuje automatycznym przydzieleniem ostrzeżenia.
5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od stosowania pl-literek, ale użytkownik zobowiązany jest do uzgodnienia tego faktu z administracją forum.
5.7 Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad gramatycznych, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli, pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.
5.8 Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna.
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER, co w efekcie powoduje niepotrzebne wydłużenie postu. Klawisza Enter należy stosować z umiarem.
5.10 Zabrania się również pisania tematów i całych postów KAPITALIKAMI (czyli "z Shift'em" lub "z Capslock'iem") , gdyż jest to uważane za krzyk lub czcionką pogrubioną [BOLD] . Nie jest to dobrze odbierane przez innych użytkowników, a zwłaszcza administrację.
5.11 Nie dopuszcza się do stosowania w temacie nadmiaru wykrzykników lub innych podobnych znaków, mających na celu zwrócenie uwagi czytających na ten temat, takie tematy będą natychmiast kasowane.
5.12 Pisząc odpowiedź, jeśli ta znajdowałaby się pod własną, wcześniejszą wypowiedzią, użytkownik winien użyć opcji "Edytuj" i dopisać nową treść, zamiast pisania nowego postu.
5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. Zbyteczne i nie estetyczne jest przepisywanie tego samego bezpośrednio pod oryginalnym postem.
5.14 Jednocześnie możliwe jest jednak cytowanie jednego lub wielu fragmentów, poprzedzającego postu (ostatniego postu widocznego na liście napisanych w danym temacie), lub całości treści, podzielonej na fragmenty, gdzie pod każdym fragmentem użytkownik winien zamieścić stosowny komentarz / odpowiedź.
5.15 Pisząc odpowiedzi uprasza się o trzymanie się tematu wątku. Posty w znaczny sposób odbiegający od tematu wątku będą usuwane przez administrację.
5.16 Jeśli w danym temacie ktoś napisze odpowiedź, która zaczyna zupełnie nowy temat, post zostanie skasowany lub przeniesiony, wraz z odpowiedziami, do nowego tematu w odpowiednim dziale.
5.17 Zabrania się multipostowania, czyli zakładania kilku tematów o tej samej treści lub podobnej tematyce w różnych miejscach forum. Mulitiposty zostaną skasowane, bliskie sobie tematy, scalone.
5.18 Zabrania się pisania wiadomości nic nie wnoszącej do dyskusji np.: dziękuję, sprawdzę jutro (dozwolone jest podziękowanie za pomoc, co jest jednoznaczne z zakończeniem tematu).
5.19 Zabrania się wykorzystywania shoutboxa do prywatnych rozmów i spamowania. Rozmowy pomiędzy dwoma użytkownikami, mające charakter zamknięty powinny być realizowane przez komunikatory (GG, MSN, Skype itp.). Blokowanie shoutbox'a poprzez tego typu rozmowy będą karane banowaniem na okres określony przez Administratora (wedle uznania).
5.20 Każdy Użytkownik ma prawo do edycji napisanych przez siebie wiadomości. Od momentu napisania wiadomości przez 24 godziny każdy Użytkownik może wykonać edycję swojej wiadomości we własnym zakresie naciskając przycisk "Edytuj post". Po 24h blokowana jest możliwość samodzielnej edycji. Edycja jest nadal możliwa, ale tylko w drodze kontaktu z Administracją.

6. Zamieszczanie linków do stron www lub innych for internetowych, reklamowanie się, zamieszczanie treści niezamówionych
6.1 Umieszczanie adresów (linków) do zewnętrznych stron (do innych serwisów) jest dozwolone przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad opisanych kolejno w punktach: od 6.2 do 6.7.
6.2 W przypadku zamieszczania odnośników do innych stron www lub for internetowych należy zamieszczać wykorzystując przycisk URL i dalej należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie lub skorzystać z następujących tagów: [ URL=http://adres.do.strony.www]tekst wyświetlany na forum[/URL ]
6.3 W przypadku zamieszczania adresów do for internetowych lub materiałów należy dodatkowo zaznaczyć czy dany zasób jest ogólnodostępny czy wymaga logowania.
6.4 Zakazane jest umieszczenie treści niezamówionych (SPAM) co rozumie się przez wielokrotnie zamieszczanie takiej samej wiadomości w dowolnej części serwisu.
6.5 Zakazane jest reklamowanie w sposób jawny oraz niejawny. Sposób jawny to umieszczanie treści namawiających wprost do wejścia na adres innego serwisu, strony lub sklepu. Sposób niejawny to sposób w którym użytkownik zamieszcza, stosując techniki chowania adresu(ów) lub pozycjonowania poprzez zamieszczanie linków typu anachor, w treści swojej wiadomości odnośniki do innych stron.
6.6 Zakazane jest naśladowanie (udawanie) przez użytkownika sytuacji w której poznać opinię na temat danego serwisu, strony lub produktu, zamieszczając wiadomość w której jej treści jest adres do innego serwisu.
6.7 Reklamowanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy uzgodnione to zostanie z Administracją serwisu. Aby uzyskać zgodę należy wysłać użyć formularza dostępnego pod adresem http://fiatklubpolska.pl/kontakt/

7. Uprawnienia Administracji
7.1 Administracja ma prawo do przypinania tematów, przenoszenia, usuwania, scalania, cenzurowania, edycji postów użytkownika w celu poprawy stwierdzonych nieprawidłowości, a także w celu nadania upomnienia czy też wydania polecenia do którego osoba korzystająca z forum musi się zastosować.
7.2 Administracja nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika o przeprowadzonej edycji jego postu i wprowadzonych ewentualnych zmianach.
7.3 Użytkownik naruszający regulamin forum, może zostać poddany karze od upomnienia słownego (pisemnego), przez przyznanie ostrzeżenia punktowego, aż do wydalenia z forum włącznie. Kary ustanawiane są przez administrację według jej uznania. Od decyzji można się odwołać, kontaktując się z jednym z członków administracji.

8. Informacje dodatkowe
8.1 Mając sugestie na temat działania forum, dokonania jakichś zmian, zażalenia, uprasza się o kontakt z członkami administracji bądź przez odpowiedni >>dział forum. Wszelkie sprawy sporne na temat działań administracji, należy wyjaśniać na PW, a nie na ogólnodostępnym forum.
8.2 Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego i szczegółowego wypełnienia danych umieszczonych w profilu swojego konta. Pozwoli to na szybszą pomoc, która wykluczy ewentualne poszukiwania posiadanego samochodu i rodzaju silnika w nim zamontowanego. Zaleca się podanie w profilu modelu, roku produkcji, typu silnika i roku produkcji.
8.3 Wpisanie nazwy miejscowości czy chociażby województwa, w którym przebywamy pozwoli na lepsze zlokalizowanie użytkownika w celu poinformowaniu go o np. organizacji zlotu w jego miejscowości.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Członek administracji ma ostateczne i decydujące słowo w sprawie.
9.2 Członek administracji może, lecz nie musi, informować osoby zainteresowane jaką się kierował decyzją podejmując działanie w sprawie.
9.3 Serwis Fiat Klub Polska oraz jego administracja, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia użytkowników forum oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, opinii znajdujących się na stronach serwisu. Serwis jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani serwis, ani jego administracja nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy akceptujący regulamin oświadczają, że są ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny.
9.5 Serwis Fiat Klub Polska oraz administracja, nie ponoszą odpowiedzialności za treść postów, tematów oraz wiadomości prywatnych w ramach serwisu, jednak osoby naruszające punkty regulaminu mogą zostać ukarane według zasad opisanych w powyższym regulaminie (punkt 7.3).
9.6 Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swojego konta i zawartych tam danych. Jednocześnie będąc zarejestrowanym, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby działania serwisu internetowego fiatklubpolska.pl.

10. Sklepik
10.1 Sklepik to miejsce gdzie można nabyć gadżety klubowe.
10.2 Sklepik dostępny jest pod adresem http://fiatklubpolska.pl/sklepik/
10.3 Zamówienia realizowane przez Sklepik są wykonywane przez firmę profesjonalnie zajmującą się produkcją takich materiałów.
10.4 Otrzymanie przesyłki ze Sklepiku nie jest gwarantowane z uwagi na możliwość zagubienia listu przez firmę pocztową.
10.5 Wysyłki realizowane są za pomocą Poczty Polskiej.
10.6 Wysyłki ze sklepiku są realizowane domyślnie listem priorytetowym. Nie jest możliwe odszkodowanie w przypadku zagubienia takiego listu przez Pocztę Polską. Gdy chcesz otrzymać zwrot, patrz punkt 10.7 regulaminu.
10.7 Istnieje możliwość wysłania listu w formie poleconej. Gwarantuje to zwrot należności przez Pocztę Polską w przypadku zagubienia. Procedura oraz regulamin składania reklamacji w przypadku zagubienia przesyłki oraz możliwości uzyskania odszkodowania regulują zapisy Poczty Polskiej dostępne pod adresem http://www.poczta-polska.pl/
10.8 Wysyłki wykonywane są tylko w dni powszednie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@fiatklubpolska.pl