Pomocy zrywa mi klin na kole walka rozrzadu 4 kulko i znowu zerwany klin