Mam pytanie: jaki filtr cząstek stałych montowany jest w doblo II: czy jest to filtr z wypalaniem pasywnym czy aktywnym. Czy filtr taki ma dotrysk paliwa? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zainicjować proces wypalania?