[SIZE=5]Sprawdzenie działania instalacji radioodtwarzacza[/SIZE]

Niezależnie od położenia kluczyka, radioodtwarzacz samochodowy należy włączyć poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę.

u0ru.png
Self Test: sprawdza połączenie wewnętrzne pomiędzy mikroprocesorem a wewnętrznymi modułami Radioodtwarzacza samochodowego

Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Po rozpoczęciu próby jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki, nacisnąć przycisk '1 CD+' (E), aby uzyskać dostęp do trybu 'Self Test'.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat 'COMMS TEST - PASS'.
Jeżeli pojawi się napis 'CAN SYSTEM FAILURE', oznacza to że radioodtwarzacz samochodowy nie ma możliwości komunikowania się z siecią CAN samochodu,
Jeżeli pojawi się napis 'SELF TEST FAILURE', oznacza to, że mikroprocesor wewnętrzny nie uzyskuje poprawnego połączenia z jednym lub z większą ilością modułów wewnętrznych (DSP, Tuner, CD/Tape Controller, display LCD).
Checksum (test wewnętrznej pamięci EEPROM)
Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Po rozpoczęciu próby jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki, nacisnąć przycisk '4' (F), aby uzyskać dostęp do trybu (test wewnętrznej pamięci EEPROM)
Sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się napis 'CHECKSUM - PASS'.
Jeżeli natomiast pojawi się napis 'CHECKSUM - FAIL', oznacza to, że wynik procedury diagnostycznej jest negatywny.
Sprawdzenie działania wyświetlacza
Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Po rozpoczęciu próby jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki, nacisnąć przycisk '5 RPT' (H) ,aby uzyskać dostęp do trybu 'Test Wyświetlacza'.
Na wyświetlaczu powinny pojawić się wszystkie włączone piksele Jeżeli natomiast na wyświetlaczu pojawią się obszary nie podświetlone, oznacza to, że wynik procedury diagnostycznej jest negatywny,
Aby wyjść z procedur diagnostycznych, należy wyłączyć radioodtwarzacz samochodowy poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę i / lub przekręcić kluczyk wyłącznika zapłonu do położenia 'STOP'.