[SIZE=2]Prezydent podpisał ustawę, na mocy której od początku przyszłego roku straże miejskie i gminne utracą prawo do posługiwania się fotoradarami.[/SIZE]

Uchwalona przez Sejm 24 lipca, a podpisana przez prezydenta 27 sierpnia nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych odbiera strażom miejskim i gminnym uprawnienia do dokonywania kontroli ruchu drogowego za pomocą fotoradarów. Wprowadza także zasadę, że „ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących będzie należeć do kompetencji wyłącznie Inspekcji Transportu Drogowego. – Od blisko 4 lat zabiegałem w ramach prac parlamentarnych o odebranie strażom miejskim kompetencji fotoradarowych, straże te stały się bowiem synonimem opresyjnego państwa czatującego na obywateli po krzakach i bezwzględnie zasilającego budżety lokalnych gmin pieniędzmi podatników - mówił w trakcie sejmowej debaty nad ustawą poseł sprawozdawca Maciej Banaszak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W trakcie prac nad ustawą, jej autorzy przekonywali także, iż żadne statystyki nie dowodzą, że fotoradary, w tym te używane przez straż gminną (miejską), poprawiają w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo na drogach. Ich zdaniem, nowe rozwiązania są uzasadnione nastrojami społecznymi spowodowanymi kompromitującymi dla tej instytucji przypadkami wskazującymi na niski poziom znajomości prawa i kultury jej funkcjonariuszy.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2016 roku.

PJ

Źródło: samar.pl

[COLOR="gray"](Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.[/COLOR]

Wybory idą