[SIZE=5][COLOR=#0000ff]Sprawdzenie dzialania odbioru anteny radioodtarzacza[/COLOR][/SIZE]

Niezależnie od położenia kluczyka, radioodtwarzacz samochodowy należy włączyć poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę.

u0ru.png
Wskazanie napięcia sygnału przesyłanego przez antenę radiową

Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Rozpoczął się test jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki Nacisnąć ponownie przycisk '3' (B), aby uzyskać dostęp do tego trybu.
Na wyświetlaczu pojawi się napis informujący o natężeniu sygnału wyjściowego synchronizatora radiowego, wyrażony odpowiednią wartością napięcia (np.:'SIGNAL STRENGTH 1.6 V').

Diagnostyka na obwodach zwartych (kanały radiowe i antena radiowa) oraz na obwodach otwartych (antena radiowa)
Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Rozpoczął się test jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki Nacisnąć ponownie przycisk '6 RND' (C) i sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawi się napis 'SHORT CIRCUIT - OK'.
W przypadku wystąpienia zwarcia jednego lub kilku głośników, na wyświetlaczu pojawi się wykaz elementów z literą X obok, która wskazuje na pojawienie się usterki głośnika. Pojawienie się plamki oznacza, że kanał / kanały nie są zwarte.
LF = kanał radiowy przedni lewy
RF = kanał radiowy przedni prawy
LR = kanał radiowy tylny lewy
RR = kanał radiowy tylny prawy
X = kanał radiowy zwarty
Plamka = kanał radiowy nie zwarty
Jeżeli pojawi się napis 'ANTENA: GND SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku masy na wejściu anteny radiowej;
Jeżeli pojawi się napis 'ANTENA: BATT SHORT', oznacza to zwarcie w kierunku dodatniego bieguna akumulatora na wejściu anteny radiowej;
Jeżeli pojawi się napis 'ANTENA: OPEN CCT', oznacza to obwód otwarty na wejściu anteny radiowej

W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku usterek, odpowiednie informacje będą pojawiały się na wyświetlaczu w sposób przemienny przesuwając się ('rolling'), a każdy z komunikatów będzie pokazywany na wyświetlaczu przez kilka sekund.
Aby wyjść z procedur diagnostycznych, należy wyłączyć radioodtwarzacz samochodowy poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę i / lub przekręcić kluczyk wyłącznika zapłonu do położenia 'STOP'.