[SIZE=5][COLOR=#0000cd]Kontrola działania sterowników radioodtwarzacza umieszczonych na kole kierownicy[/COLOR][/SIZE]

Self Test: sprawdza połączenie wewnętrzne pomiędzy mikroprocesorem a wewnętrznymi modułami Radioodtwarzacza samochodowego

Niezależnie od położenia kluczyka, radioodtwarzacz samochodowy należy włączyć poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę.
u0ru.png
Nacisnąć jednocześnie przyciski '3' (B) i '6 RND' (C). Po rozpoczęciu próby jakości dźwięku przekazywanego przez głośniki, nacisnąć przycisk '1 CD+' (E), aby uzyskać dostęp do trybu 'Self Test'.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat 'COMMS TEST - PASS'.
Jeżeli pojawi się napis 'CAN SYSTEM FAILURE', oznacza to że radioodtwarzacz samochodowy nie ma możliwości komunikowania się z siecią CAN samochodu,
Jeżeli pojawi się napis 'SELF TEST FAILURE', oznacza to, że mikroprocesor wewnętrzny nie uzyskuje poprawnego połączenia z jednym lub z większą ilością modułów wewnętrznych (DSP, Tuner, CD/Tape Controller, display LCD).
Sprawdzenie sterowników na kole kierownicy
Sterowniki na kole kierownicy są kontrolowane przez węzeł CAN (NVO), kontrola działania powinna zostać przeprowadzona za pomocą przyrządu diagnostycznego Examiner. Alternatywnie można przeprowadzić prostą próbę w celu przyspieszenia wykonania operacji.
Ustawić kluczyk wyłącznika zapłonu w położeniu 'MAR', naciskać pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę, aby uzyskać dostęp do radioodtwarzacza samochodowego (sprawdzić, czy włącza się wyświetlacz oraz przyciski radioodtwarzacza samochodowego).
Nacisnąć przycisk '<<' (I) lub przycisk '>>' (D) w celu dostrojenia dostępnej stacji radiowej..
Nacisnąć przycisk 'VOL +' na kole kierownicy i sprawdzić, czy wzrasta poziom głośności..
Nacisnąć przycisk 'VOL -' na kole kierownicy i sprawdzić, czy zmniejsza się poziom głośności..
Aby wyjść z procedur diagnostycznych, należy wyłączyć radioodtwarzacz samochodowy poprzez naciskanie na pokrętło 'VOL PUSH ON/OFF' (A) przez ponad jedną sekundę i / lub przekręcić kluczyk wyłącznika zapłonu do położenia 'STOP'.