Witamy na Fiat Klub Polska
Posty od 1 do 2 z 2
Like Tree1lubi to!
 • 1 przez hak64

Temat: Zatrzymane prawo jazdy  

 1. #1
  Master
  Dołączył
  12 listopad 2012
  Skąd
  Żory
  Postów
  1,150
  Auto
  Marea weekend 2,0 20v /Mercedes 300SE 87r /Plymouth Valiant 61r
  Rocznik
  1997

  Zatrzymane prawo jazdy

  Witam. Z racji dość powszechnie występującego problemu postanowiłem przenieść tu pewien wątek.
  "Witam, jak wiadomo spadł śnieg, pojechałem się poślizgać na parkingu tesco(26 grudzień - tesco zamknięte). pojeździłem troszkę, przyjechał kolega i tak się ślizgamy na ręcznym - po jakimś czasie przyjeżdża policja, zatrzymali nas, dokumenty do sprawdzenia po czym informują że obu zatrzymują prawo jazdy za "spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" w poniedziałek mamy się wybrać do sądu i tam się reszty dowiemy.
  Pytanie brzmi czy policjanci mieli podstawy do zatrzymania prawa jazdy, czy jest to tylko zrobione dlatego żebyśmy musieli się teraz tłuc po sądach?
  Sprawa o tyle dziwna że po wypisaniu wszystkich dokumentów policjant poinformował że prawko nam na pewno oddadzą w krótkim terminie tylko musimy się wybrać do sądu.
  Czy możemy się spodziewać mandatu lub rozprawy?"

  Pomijając mało istotne wypowiedzi innych forumowiczów, radziłem (a nawet napisałem zainteresowanemu) napisanie skargi na działanie policjantów, gdyż w mojej ocenie doszło do przekroczenia uprawnień.

  Ze względu na złożoność problemu postanowiłem opisać nieco szerzej całą sprawę. Może się bowiem przydać nie tylko autorowi wątku.
  Policjanci, zatrzymując prawo jazdy korzystali z możliwości, które daje im Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku, Kodeks Drogowy, tekst jednolity . Stan prawny na styczeń 2015
  Art. 1.
  1. Ustawa określa:
  1. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
  2. zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie
  3. wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
  4. zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
  2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
  1. koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
  2. wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
  Art. 3.
  1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
  3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
  Art. 60.
  1. Zabrania się:
  1. używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
  Art. 135.
  1. Policjant:
  1. zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: (od „a”, do „h”)
  2. może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

  Niemniej jednak, cytowana ustawa jest aktem prawnym niższego rzędu niż:
  Ustawa z dnia 20 maja 1971 KODEKS WYKROCZEŃ
  Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
  § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

  a ta właśnie ustawa ogranicza stosowanie sankcji karnych wyłącznie do czynów popełnionych w ruchu drogowym, nie ma w niej żadnej wzmianki, o możliwości stosowania przepisów ustawy poza wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi.
  Poniżej teść pisma (skargi) adresowanego do jednostki policji:

  Imię Nazwisko miejscowość, data
  Adres
  Komenda Powiatowa Policji
  W Tarnowskich Górach

  SKARGA

  W dniu 26.12.2014r. około godziny 17:15 na parkingu pod marketem TESCO w Tarnowskich Górach, interweniujący policjanci zatrzymali moje prawo jazdy. Jako powód zatrzymania uprawnień wpisano (na pokwitowaniu) „stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym”, nie podano jednak podstawy prawnej, ani oznaczenia artykułu, traktującego o tym zagrożeniu. Powodem podjęcia interwencji, było prawdopodobnie zgłoszenie pracownika ochrony sklepu, któremu być może przeszkadzała moja jazda po pustym (sklep był nieczynny) parkingu. W związku z faktem, ze nie zgadzam się z decyzją policjanta, który - moim zdaniem bezprawnie - zatrzymał moje prawo jazdy, postanowiłem zweryfikować swoją wiedzę na temat istoty stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Podczas lektury stosownej literatury „Wykroczenia drogowe – komentarz”, autorstwa R.A Stefański, natrafiłem na treść artykułu 86 § 1 k.w. (pełnej treści, chyba nie muszę cytować), oraz stosowny komentarz.
  Dowiedziałem się, że znamiona wykroczenia z tego artykułu wyraźnie wskazują, że przedmiotem ochrony, jest wyłącznie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, z wyłączeniem innych stref ruchu i ustawa wyraźnie ogranicza działanie tego przepisu do ruchu drogowego, stanowiąc, iż chodzi o bezpieczeństwo „w ruchu drogowym”.
  Ponadto z dalszej części lektury dowiedziałem się, że wykroczenie sprowadzenia zagrożenia w ruchu drogowym występuje w dwóch typach: podstawowym (art. 86 § 1 k.w.) i kwalifikowanym (art. 86 § 2 k.w.), gdzie mowa jest o czynie spowodowanym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu. Natomiast (art. 86 § 3 k.w.), zdaniem nie tylko tego autora, jest nieporozumieniem, gdyż nie występuje tu żadna charakterystyczna cecha typu kwalifikowanego, jak choćby znamiona określające skutek, następstwa czynu, czy okoliczności powodujące podwyższenie zagrożenia karą. Tymczasem art. 86 § 3 kw. Nie wprowadza dodatkowych zmian, a jedynie określa warunki orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wypełniając dyspozycję art. 28 § 2 k.w.
  Dodam także, że nawet w popularnym programie TV „Drogówka”, który chętnie oglądam, wielokrotnie poruszany był problem kolizji parkingowych i zawsze (o ile kolizja miała miejsce na parkingach marketów), policjanci kończyli czynności, ograniczając się jedynie do pouczenia uczestników zdarzenia, o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze cywilno- prawnej, gdyż zdarzenie miało miejsce na terenie prywatnym, poza drogą publiczną, gdzie przepisy kodeksu wykroczeń nie mają zastosowania.
  Mając powyższe na uwadze, żądam zwrotu, moim zdaniem bezprawnie zatrzymanych uprawnień do kierowania, gdyż działanie policjantów podczas przedmiotowej interwencji, w najlepszym razie można nazwać nadinterpretacją przepisów prawa.
  Podpis……………………………………………
  Ostatnio edytowane przez hak64 ; 05-01-2015 o 11:37
  byrrt lubi to.
  Specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych. 2. Chcesz dołączyć do nas? Zarejestruj się!
 3. #2
  Master
  Dołączył
  12 listopad 2012
  Skąd
  Żory
  Postów
  1,150
  Auto
  Marea weekend 2,0 20v /Mercedes 300SE 87r /Plymouth Valiant 61r
  Rocznik
  1997
  No i sprawa się rypła:
  Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
  na mocy art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
  postanawia
  1. nie uwzględnić wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach w przedmiocie wydania decyzji o zatrzymaniu Radosławowi P prawa jazdy;
  2. zwrócić Radosławowi P prawo jazdy nr [...] wydane przez Starostę Tarnogórskiego, a zatrzymane w dniu 26.12.2014r.
  Uzasadnienie
  Dnia 26.12.2014r Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach zatrzymała Radosławowi P prawo jazdy, w związku z popełnionym wykroczeniem z art. 86 § 1 kw.

  zgodnie z treścią art. 86 § 3 kw w razie popełnienia wykroczenia określonego w art 86 § 1 kw można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, a więc orzeczenie tego środka karnego jest fakultatywne.
  Zdaniem Sądu na obecnym etapie postępowania przedwczesnym jest orzekanie o celowości wymierzenia w/w środka karnego. Dlatego Sąd nakazał zwrócić Radosławowi prawo jazdy, bowiem w kwestii ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sąd wypowie się po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.
  Specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.


 

Podobne tematy

 1. Odpowiedzi: 34
  Ostatni post: 03-02-2014, 13:16
 2. [brava jtd 105] Przy dużych prędkościach ściąga na prawo.
  Napisany przez misbubumis6 na forum Bravo, Brava, Marea
  Odpowiedzi: 9
  Ostatni post: 01-08-2013, 20:56
 3. szyba przednia (czołowa) a prawo
  Napisany przez franek552 na forum Ruch drogowy, bezpieczeństwo, ubezpieczenia
  Odpowiedzi: 7
  Ostatni post: 13-03-2013, 10:19
 4. Relektory ryflowane-co muszę zmienić w instalacji, prawo itp
  Napisany przez tomxx na forum Siena, Palio
  Odpowiedzi: 12
  Ostatni post: 06-03-2011, 16:21
 5. Samoczynne ruchy kierownicy w prawo i lewo
  Napisany przez arencio na forum Siena, Palio
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post: 23-12-2010, 11:37

Odwiedzający znaleźli nas szukając w sieci

Tagi dla tego tematu

http://www.iparts.pl