Wraz z kolęgą mamy zaszczyt zorganizować spot lub zlot ogólnopolski pojazdów marki Fiat. Na dzień dzisiejszy zbieramy osoby zainteresowane. Takie osoby prosimy by zgłosiły chęć udziału tutaj w komentarzu podawając swoje województwo i czy chciałby spot czy zlot i ilu dniowy. Gdy po przeanalizujemy wasze komentarze - wybierzemy województwo te, które zdominuje i miejscowość dobierzemy taką, by każdy chętny nie miał dalekiego dojazdu. Po tym podamy kilka terminów i wybierzemy ten, który będzie w większości pasował

[COLOR="gray"](Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.[/COLOR]

śląsk,
spot 1 dniowy