Polski rząd stara się stworzyć narzędzia pozwalające na zmniejszenie ruchu samochodowego w centrach miast. Pomysł opiera się na wprowadzeniu zakazu wjazdu dla samochodów niespełniających norm emisji spalin Euro 4 lub Euro 5.
Ministerstwo Środowiska pracuje nad projektem ustawy, który pozwoli włodarzom miast na wprowadzenia restrykcji w zakresie wjazdu do centrów. O szczegółach ograniczeń będą mogli zadecydować radni - zarówno jeśli chodzi o obszar, jak i normę emisji spalin, jaką będzie musiał spełniać pojazd. Rozwiązanie jest wzorowane na Zielonych Strefach, które od 1 stycznia 2008 r. zaczęły pojawiać się w niemieckich miastach. Podobne ograniczenie chce wprowadzić mer Paryża, z tą różnicą, że jedynym kryterium byłby wiek samochodu ustalony na 18 lat.

Norma Euro 4 została wprowadzona w 2005 roku, natomiast Euro 5 weszła w życie w 2009 roku. Nie oznacza to jednak, że auta wyprodukowane przed 2005 nie spełniają normy Euro 4. Konieczna będzie weryfikacja podczas przeglądu na stacji diagnostycznej. Samochód spełniający normy emisji spalin otrzyma plakietkę informującą o możliwości wjazdu na tereny objęte ograniczeniem, o ile projekt wejdzie w życie.
Fot. Olgierd Rudak, flickr.com, na lic. Creative Commons 2.0

Autor: Michał Szukalski
Źródło: RMF FM
[COLOR=#000000]Czytaj więcej na: [/COLOR]http://www.autocentrum.pl/newsy/na-drogach/rzad-pracuje-nad-ustawa-ograniczajaca-wjazd-do-centrow-miast/