Tak jak w temacie.15,16 4x98 albo 4x100.
Oferty PW.