Kolego boch w mojej cromce wtryskiwacze były zawiezione przez Cinka do serwisu boscha w Woźnikach cena za naprawę 1 szt. 280zł brutto