Witamy na Fiat Klub Polska
 • Będzie połączenie spółek Fiata, produkujących silniki

  Pod koniec lipca br. został uzgodniony plan połączenia dwóch bielskich spółek: Fiat Powertrain Polska (FPP) oraz Fiat Powertrain Technologies Poland (FPTP).

  Zgodnie z ujawnionym planem całym majątek FPP ma zostać przeniesiony na FPTP, z "jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki FPTP, poprzez utworzenie odpowiedniej ilości nowych udziałów, które zostaną przyznane wspólnikowi Spółki FPP".

  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki FPTP do kwoty 269.037.000 zł, o kwotę 169.037.000 zł, poprzez utworzenie 338 074 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez przeniesienie na FPTP majątku FPP o wartości ustalonej 1.468.173.027,57 zł.

  Stosunek wymiany udziałów zostaje określony na 1:0,768, co oznacza, że w zamian za każdy 1 udział w kapitale zakładowym Spółki FPP, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, zostanie przyznane 0,768 udziału w kapitale zakładowym Spółki FPTP, gdzie wartość nominalna 1 udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych) każdy. Oznacza to, że Fiat Powertrain Technologies SpA, jedyny wspólnik FPP (jak również jedyny wspólnik FPTP) w zamian za wszystkie udziały posiadane w FPP w ilości 440.200, otrzyma 338 074 udziałów w FPTP utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego FPTP.

  Połączenie bielskich spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ w obu przypadkach mają jednego i tego samego właściciela.

  Fiat Powertrain Polska do początku zeszłego roku działa pod nazwą Fiat-GM Powertrain Polska, jako spółka joint venture włoskiego i amerykańskiego koncernu. Fabryka, utworzona w 2000 r. na bazie istniejącego zakładu Fiat Auto Poland, od kwietnia 2003 r. produkuje silnik wysokoprężny Multijet 1.3. Dwa lata później jednostka ta została nagrodzona tytułem "Silnik roku 2005" w konkursie "International Engine of the Year", w kategorii 1 do 1,4 litra pojemności.

  Fiat Powertrain Technologies Poland produkuje od czerwca 2010 r. silnik benzynowy TwinAir 0.9, który został wybrany "Silnikiem Roku 2011" ze wszystkich kategorii w tym samym konkursie "International Engine of the Year".

  Źródło: AutomotiveSuppliers.pl
http://www.iparts.pl